Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 43 od 19.06.2019.)


 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆE TUŽILACA A BROJ 358/19 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-12/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-14/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-15/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1743/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1856/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1864/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1897/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1899/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1902/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1903/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1904/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1905/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1906/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1907/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1908/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1909/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1910/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1911/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1912/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1916/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1937/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA USLUGA KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • PRAVILNIK O VALIDACIJI KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA I KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG PEČATA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0530/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0367/2018-08 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0378/2018-08 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0483/2018-08 ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • SUDSKI POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)
 • PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex