Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 42/2022 od 01.04.2022.)


 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA EVIDENCIONE MARKICE ZA VINO SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-001011/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01033/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01035/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01051/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 180-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 180-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 180-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-78/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2090/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2201/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2440/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-78/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-79/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-203/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-227/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-238/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-328/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-329/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-3/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-4/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-7/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-8/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 6673/12, KOVAČ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O PROMENI DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • ODLUKA O TROŠKOVIMA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA I CENI SMEŠTAJA PRATIOCA, PO USTANOVAMA, PO DANU BORAVKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JANUARU, FEBRUARU I MARTU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PURA VIDA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 42/2022)