Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 42 od 11.05.2015.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA PODATAKA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE I DRUGIM SUBJEKTIMA NADZORA U DELATNOSTI OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI IZVEŠTAJA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • ODLUKA O TEHNIČKIM REZERVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • REŠENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-020-00-00090/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • TARIFA OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU USLUGE FOTOKOPIRANJA UZ NAKNADU I UVOZNIKA (PROIZVOĐAČA) UREĐAJA ZA FOTOKOPIRANJE I SLIČNE TEHNIKE KOPIRANJA ZA NEKOMERCIJALNO UMNOŽAVANJE FOTOGRAFIJA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 57 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 58 ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI ŠRI LANKI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI ŠRI LANKI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex