Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 42/2021 od 27.04.2021.)


 • ISPRAVKA STRUČNOG UPUTSTVA O USLOVIMA ČUVANJA I IZLAGANJA MIROSLAVLJEVOG JEVANĐELJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • IZMENA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA IZBORE DELEGATA SKUPŠTINE SKS RASPISANE ZA 23. APRIL 2021.GODINE, BROJ 87/5-147 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • IZMENA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA IZBORE DELEGATA SKUPŠTINE SKS RASPISANE ZA 23. APRIL 2021.GODINE, BROJ 87/5-166 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • IZMENA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA IZBORE DELEGATA SKUPŠTINE SKS RASPISANE ZA 23. APRIL 2021.GODINE, BROJ 87/5-179 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O FORMIRANJU KOORDINACIJE ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI I TIMA ZA PODRŠKU PREGOVORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO NOVČANOG RAČUNA PRAVNOG LICA KOJE OBAVLJA POSLOVE KLIRINGA I SALDIRANJA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA KRIVIČNIH DELA I SVEDOCIMA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNE KOALICIJE ZA SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA OPORAVAK I RAZVOJ TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-15/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-16/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-17/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MERAMA BEZBEDNOSTI U LOVIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O DRUMSKIM I ŽELEZNIČKIM CISTERNAMA SA MERENJEM NIVOA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA REGISTRA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM I ELEMENTIMA REGISTRA DODATNIH UVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA, TESTIRANJA I PROCENE DAVAOCA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA I EMBRIONA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O DODELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA I HMELJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0730/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE LIBERIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-3456/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-3458/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-3460/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-3461/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-3463/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-3465/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3751/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3752/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3753/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3754/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3755/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3756/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-3757/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODIOCA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O SREMSKIM KARLOVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3485/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3486/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3487/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3488/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3489/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3490/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3491/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU RUKOVODIOCA I ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O SREMSKIM KARLOVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3732/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3739/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3551/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3554/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • UPUTSTVO ZA OCENJIVANJE USKLAĐENOSTI REGIONALNE DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O VRSTAMA PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA KOJE JE NEOPHODNO OZNAČAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE I DRUGIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex