Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 41 od 24.03.2020.)


 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA KORISNIKA NOVČANE DOZNAKE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA SEFOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
 • ODLUKA O STATUSU STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI ZA VREME VANREDNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl.
 • glasnik RS", br. 41/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
 • UREDBA O PRIMENI ROKOVA U UPRAVNIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
 • UREDBA O POSEBNIM TEHNIČKIM ZAHTEVIMA, STANDARDIMA I PRIMENI MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM
 • SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex