Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 41 od 11.06.2019.)


 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA I ODREĐIVANJU I IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BEOGRADSKOG METROA" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI DEČJIH IGRALIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PLANA ZAŠTITE OD UDESA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA EVIDENCIJU OBVEZNIKA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI, OBRASCU MESEČNOG I GODIŠNJEG OBRAČUNA KOLIČINA ENERGIJE/ENERGENATA ISPORUČENIH POTROŠAČIMA ILI STAVLJENIH U PROMET NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO UVEZENIH NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE, OBRASCU MESEČNOG I GODIŠNJEG OBRAČUNA OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE,OBRASCU IZVEŠTAJA O UPLATI, KAO I NAČINU DOSTAVLJANJA OVIH OBRAZACA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • PRAVILNIK O POLICIJSKIM OVLAŠĆENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKE KONTROLE PROJEKATA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • PRAVILNIK O UTISKIVANJU IDENTIFIKACIONIH OZNAKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "BORAČKI KRŠ" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex