Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 41 od 31.05.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0150/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0817/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIČKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O ŽELEZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)
 • ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex