Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 41 od 28.04.2017.)


 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT GASA, JUGOROSGAZ – TRANSPORT D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O FORMI, IZGLEDU I SADRŽINI TOVARNOG, ODNOSNO KOLSKOG LISTA U UNUTRAŠNJEM ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POMORSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DOBIJANJA ODOBRENJA ZA RAD SPECIFIČNE VUČNE INSTALACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA I NAČINU POLAGANJA ISPITA, USLOVIMA ZA STICANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I SADRŽINI REGISTRA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA KOJE KOMPANIJA KOJA UPRAVLJA RO-RO TRAJEKTOM ILI BRZIM PUTNIČKIM BRODOM MORA DA OBEZBEDI NA TIM BRODOVIMA I USLOVIMA KOJE U POGLEDU KVALIFIKACIJA I NEZAVISNOSTI MORAJU DA ISPUNJAVAJU INSPEKTORI PRIZNATE ORGANIZACIJE KOJI SU OVLAŠĆENI DA VRŠE PREGLEDE DOMAĆIH RO-RO TRAJEKATA I BRZIH PUTNIČKIH BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN TEHNOLOGIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE", KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP SPORTSKI CENTAR "KOSOVSKA MITROVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FILIPINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FILIPINI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DŽAKARTI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex