Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 41 od 21.04.2016.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PRUŽANJE KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA "ENERGETIKA I ODRŽAVANJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O UREĐENJU I RADU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O GALENSKIM LEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU, IO NBS BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU, IO NBS BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZUZIMANJU IZ MREŽE "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. DEONICE PRUGE DRŽAVNA GRANICA – BIJELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-2183/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex