Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 4/2024 od 19.01.2024.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE I PODRŠKE U OBLASTI PORODICE I DECE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "RADAN" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DVOSMERNOG MAGISTRALNOG GASOVODA NIŠ – BATAJNICA – HORGOŠ – GRANICA MAĐARSKE SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NADGROBNOG SPOMENIKA JOŽEFA KIŠA U VRBASU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA SINAGOGE U APATINU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU NASTUPA REPUBLIKE SRBIJE NA 66. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA U PRIZRENU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA PRIZREN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA U PRIZRENU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA PRIZREN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA SA PROGRAMOM PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU I FINANSIJSKI PLAN ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" NIŠ ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVAC" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I IZGLEDU INTEGRISANE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU GASOMERA SA MEHOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM MERILIMA I DOPUNSKIM KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUŽENJA I UDRUŽENJA ZA STUDENTE ZA DODELU DOTACIJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU ODRŽAVANJA SKLONIŠTA I PRILAGOĐAVANJA KOMUNALNIH, SAOBRAĆAJNIH I DRUGIH PODZEMNIH OBJEKATA ZA SKLANJANJE STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-8/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-9/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-10/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-11/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-12/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-13/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 27-14/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 41-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01323/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01324/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01325/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01326/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01327/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01328/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01329/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1330/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1331/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1332/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1333/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01334/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01335/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01336/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01337/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01338/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01339/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01340/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01341/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01342/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01343/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1344/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1345/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1346/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1347/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1348/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1349/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1350/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1351/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1352/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1353/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRANSPORTGAS SRBIJA D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA TRANSPORTGAS SRBIJA D.O.O. NOVI SAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI TRANSPORTGAS SRBIJA D.O.O. NOVI SAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-464/2023-14 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 102-1-I-1/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 140-1-I-1/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 141-1-I-1/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", SURDULICA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2024)