Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 4/2021 od 20.01.2021.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • KODEKS PONAŠANJA UČESNIKA U LOBIRANJU (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, HAVE STARS D.O.O. NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1009/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1058/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1059/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1097/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1098/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-48/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-973/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA ZAHTEVA, IZVEŠTAJA, OBAVEŠTENJA I EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I POSEBNE EVIDENCIJE U POSTUPKU LOBIRANJA (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU USAGLAŠAVANJA PREDLOGA REDOVA VOŽNJE U MEĐUMESNOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA LOBISTU (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0299/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • REŠENJE O OTPOČINJANJU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 671-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 671-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA, NAJNIŽEG IZNOSA PENZIJE, NOVČANIH NAKNADA, NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA I NAKNADA PO OSNOVU INVALIDNOSTI OD JANUARA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GVATEMALI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GVATEMALI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex