Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 4 od 25.01.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O IZMENI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SKLADIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU I DAVANJE PREDLOGA I MIŠLJENJA U VEZI SA PRIMENOM PROPISA U OBLASTI TAKSI PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA LISTI SVETSKE BANKE "DOING BUSINESS" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOMA RADNIČKE KOMORE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NASELJA CERAK – VINOGRADI (CERAK 1 I CERAK 2) U BEOGRADU ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-138/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6666/2016 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O CENI OBRASCA I TROŠKOVIMA TEHNIČKE IZRADE LIČNE KARTE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • PRAVILNIK O FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA JAVNE LISTE KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • PRAVILNIK O IZRADI MEDICINSKOG SREDSTVA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • PRAVILNIK O OBELEŽAVANJU I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA UPOTREBU MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0232/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0350/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG KENDO PRVENSTVA, U BEOGRADU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U SNUKERU, U BEOGRADU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE ZA MLAĐE SENIORE U23 U RVANJU U OLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA, U NOVOM SADU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE, U BEOGRADU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U PRECIZNOM SLETANJU PARAGLAJDEROM, U VRŠCU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U SPORTSKOM RIBOLOVU, U NOVOM SADU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U FUDBALU, U BEOGRADU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O IZUZIMANJU IZ MREŽE "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJEˮ A.D. DEONICE PRUGE DRŽAVNA GRANICA – BIJELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH MESTA U NACIONALNOM SAVETU ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH MESTA U NACIONALNOM SAVETU BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU RUSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "MLADOST" U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KJP "ZLATIBOR" IZ ČAJETINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "MLADOST" U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 31-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 31-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-795/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-796/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-800/2018-09 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-332/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-337/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-341/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-334/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-347/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-529/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-333/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-336/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-338/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-342/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-346/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-349/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-463/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-468/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-525/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 465-462/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12), 13), 29) I 30), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 5), 7), 8) I 9), ČLANA 21A STAV 2. I ČLANA 85. STAV 1. TAČKA 11) ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex