Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 4 od 16.01.2015.)


 • ANEKS 4 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BAČKOJ PALANCI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-671/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 116-04-733/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-166/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O BOJI I SASTAVNIM DELOVIMA UNIFORME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KRMNOG BOBA (VICIA FABA L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU STICANJA POSEBNIH ZNANJA U VEZI SA ZAŠTITOM UZBUNJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O OBRAČUNU I UTVRĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-258/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-261/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-262/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-265/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-266/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-10999/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11014/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILJA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE MEĐUVLADINE KOMISIJE RADI STARANJA O RATNIM GROBOVIMA SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-10991/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, 24 BROJ 119-10993/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • SPORAZUM O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA RADI FORMIRANJA I VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE OBVEZNIKA PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINA JUŽNOG POMORAVLJA ZA PERIOD DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5, ČL. 12, 12A I 14, ČLANA 40A STAV 1. TAČKA 5) I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex