Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 39/2022 od 22.03.2022.)


  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2022)
  • ODLUKA O DOPUNI UPUTSTVA ZA PREDLAGANJE LICA U BIRAČKE ODBORE ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2022)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPUNE ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2022)
  • REŠENJE O ISPRAVCI ODLUKE VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-00387/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2022)
  • REŠENJE O ISPRAVCI ODLUKE VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-00387/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2022)
  • REŠENJE O ISPRAVCI ODLUKE VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-00387/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2022)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2022)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2022)