Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 39/2021 od 21.04.2021.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA ZA MANDATNI PERIOD OD PET GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA NAMENJENA ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA U POSLOVANJU BAROVA I NOĆNIH KLUBOVA U USLOVIMA PANDEMIJE ZBOG BOLESTI IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA UPIS U REGISTAR INOVACIONE DELATNOSTI I ZA BRISANJE IZ REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI TRGOVINSKIH FORMATA, VRSTI PRENOSIVIH PRODAJNIH OBJEKATA I OBLICIMA TRGOVINE SA POKRETNIH SREDSTAVA I OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU POTVRDE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU I OBELEŽAVANJU PREPREKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • PRAVILNIK O VRSTI ROBE ZA KOJU SE ISTIČE JEDINIČNA CENA I NAČINU ISTICANJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0111/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0940/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 67 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 68 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex