Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 39 od 25.05.2018.)


 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KLISURA REKE MILEŠEVKE" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE AUTO-PUTA E-761, DEONICA POŽEGA – UŽICE – GRANICA SA REPUBLIKOM SRPSKOM (BOSNA I HERCEGOVINA) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "PEŠTERSKO POLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEŠKOG DOKUMENTA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA MALINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-12/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-13/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-14/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE BURUNDI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-733/2016 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA MART 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ISHRANE DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI VOZILA, KAO I USLOVI, POSTUPAK I NAČIN VOĐENJA REGISTRA IZDATIH, ODUZETIH, ODNOSNO VRAĆENIH ADR SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA VOZILO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA TESTA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, POSEBNIM KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA I UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA ZDRAVSTVENE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O UVOZU MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU REGISTROVANA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I SADRŽINI OBRAZLOŽENJA KVALIFIKOVANIH I NEKVALIFIKOVANIH TROŠKOVA I OBRASCU ZAHTEVA ZA DODELU I ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O DOPUNI DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA "GRADSKO ZELENILO", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU VRŠIOCA DUŽNOSTI RUKOVODIOCA SEKTORA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4586/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4603/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4605/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4748/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4790/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-4791/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA I PRIMENU ODREDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4847/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4857/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4858/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4878/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4556/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4558/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4623/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI AUSTRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O MERILIMA ZA RASPORED RUKOVODEĆIH RADNIH MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-305/2018-1 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA ISTRAGU POSLEDICA NATO BOMBARDOVANJA 1999. GODINE PO ZDRAVLJE GRAĐANA SRBIJE, KAO I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSLEDICE KOJE JE OSTAVILA UPOTREBA PROJEKTILA SA OSIROMAŠENIM URANIJUMOM ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex