Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 39 od 15.04.2016.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP POLET, PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE KAO USTANOVE U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU IMOVINE I ODRŽAVANJE OBJEKATA "KOLUBARA – USLUGE" D.O.O. LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA REGISTRACIJE I OBAVEZNIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA INFORMISANJA VAZDUHOPLOVA U LETU I UPOTREBI IZRAZA NA SRPSKOM JEZIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI RIBOČUVARA, IZGLEDU RIBOČUVARSKE ZNAČKE I OBRASCU RIBOČUVARSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU GORNJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA ISPRAVA I KNJIGA ČAMACA, PLOVEĆIH TELA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GREJANJE", PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KAČAREVO", KAČAREVO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STARČEVAC", STARČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "USLUGE I ODRŽAVANJE", ŽABALJ ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "NISKOGRADNJA", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA", GROCKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 220-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 220-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 220-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 220-5/16 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU, BEZ NAKNADE, SRPSKOM PRAVOSLAVNOM MANASTIRU SV. JOAKIM I ANA, STVARI ODUZETIH U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3736/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3908/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • STATUT PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • STATUT RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • SUDSKI POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA SUDSKOG POSLOVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 73 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "MEDALJA SE OSVAJA SRCEM – RIO 2016" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA SANACIJE ZAGAĐENJA KOSTAJNIČKE REKE, KORENITE I JADRA USLED IZLIVANJA JALOVINE SA FLOTACIJSKIH DEPONIJA RUDNIKA ANTIMONA "STOLICE" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex