Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 39 od 04.05.2015.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-123/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "RUKA RUCI" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1278/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1279/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1280/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1281/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1282/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1283/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1284/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1285/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1286/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1287/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1288/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1289/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1290/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1291/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1292/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1293/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1294/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1295/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1296/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1297/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1298/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1299/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4819/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4891/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/352 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/386 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/387 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2015/388 ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)
 • UREDBA O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE UDELA I AKCIJA U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 39/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex