Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 38/2024 od 30.04.2024.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • ODLUKA VLADE 05 BROJ 11-3562/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE MOZER U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA USLUGA PREZENTACIJE I POPULARIZACIJE NACIONALNOG PARKA "FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA RUSTIK ELEMENATA NACIONALNOG PARKA "FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00103/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00111/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00112/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00113/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00114/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00117/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00119/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00126/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00127/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00128/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00132/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00133/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00136/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00140/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00141/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00142/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00145/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00147/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00153/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00170/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00178/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00179/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00180/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00181/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00185/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00186/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00194/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 330-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 330-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 330-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 330-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 330-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 330-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 330-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUARA - 31. DECEMBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA JP "VRBAS-GAS", VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA "LOZNICA-GAS" D.O.O LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA JP "ELGAS" SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U APRILU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2024)