Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 38/2023 od 10.05.2023.)

  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)
  • ODLUKA O PRVOM IZBORU ČETIRI ČLANA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)
  • REŠENJE O REZULTATIMA GLASANJA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE 7. MAJA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)
  • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)
  • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)
  • UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)
  • ODLUKA O PRVOM IZBORU TRI ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)