Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 38 od 21.04.2017.)


 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41698/06, FAHRUDIN MURATOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 5591/10, MILICA ĐORĐEVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNIH POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-216/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-218/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-243/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-257/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA SVOM 58. ZASEDANJU OKTOBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ODEĆI RIBOČUVARA, IZGLEDU RIBOČUVARSKE ZNAČKE I OBRASCU RIBOČUVARSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA UPISNIKA BRODOVA I PLOVILA U GRADNJI I POMOĆNIH KNJIGA, OBRASCIMA DOKUMENATA KOJI ČINE REGISTAR TRAJNOG ZAPISA O BRODU, KAO I OBRASCIMA PREDLOGA ZA PRIVREMENI UPIS I ISPIS POMORSKOG BRODA IZ MEĐUNARODNOG UPISNIKA POMORSKIH BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALPROJEKT", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STANDARD", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 92 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 93 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 94 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 95 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 96 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 97 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 98 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex