Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 37/2024 od 26.04.2024.)


 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA KOČINO SELO I RIBARE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ISTOK ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2023. GODINE I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "SRBIJAVOZ" A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3603/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3604/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3605/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3606/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3607/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3487/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3537/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3538/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3484/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3486/2024-2 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE INFEKCIJA ŽIVINE ODREĐENIM SEROTIPOVIMA SALMONELA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, VRSTAMA LICENCI ZA PRAVNA LICA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00396/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00418/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00420/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00425/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00427/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00431/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00434/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00444/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00467/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01186/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00109/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00125/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00134/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00144/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00146/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00148/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00196/2024-22 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ISPRAVKA REŠENJA O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA IZBOR SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O SASTAVU, NAČINU RADA I POSTUPKU PRED KOMISIJOM VISOKOG SAVETA SUDSTVA ZA ODLUČIVANJE O PRIGOVORU NA REŠENJE O OCENI SUDIJSKOG POMOĆNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA I POSTUPKU ZA IZBOR GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA I JAVNOG TUŽIOCA I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR VRHOVNOG JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA ZA PROVERU STRUČNOSTI I OSPOSOBLJENOSTI KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA ILI PREDLAŽE ZA IZBOR NA JAVNOTUŽILAČKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O ODLUČIVANJU O PRIGOVORU PROTIV ODLUKE O GODIŠNJEM RASPOREDU POSLOVA U JAVNOM TUŽILAŠTVU ILI ODLUKE O IZMENI ODLUKE O GODIŠNJEM RASPOREDU POSLOVA U JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRAVILNE RASPODELE PREDMETA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI, POSLOVIMA I NAČINU RADA ADMINISTRATIVNE KANCELARIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O IZMENI POSLOVNIKA O RADU ŽALBENE KOMISIJE SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU JAVNOG TUŽILAŠTVA ZA RATNE ZLOČINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U MLADENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ–MERDARE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0516/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA FEBRUAR 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • SPORAZUM O TARIFI NAKNADA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA GODIŠNJU DODATNU NAKNADU INTERPRETATORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)