Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 36/2021 od 09.04.2021.)


 • ISPRAVKA STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • NAREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RADNOM VREMENU I PROSTORNIM OGRANIČENJIMA ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 48162/18, NIKOLIĆ PROTIV SRBIJE I 8 DRUGIH PREDSTAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SPROVOĐENJE KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA ANALIZU UTVRĐENOG STANJA, PREDLAGANJE NAMENE I KORIŠĆENJA OBJEKATA – DVORACA, DVOROVA, VILA I LETNJIKOVACA U DRŽAVNOJ SVOJINI, KOJI IMAJU STATUS KULTURNOG DOBRA ILI DOBRA KOJA UŽIVAJU PRETHODNU ZAŠTITU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU I NA POSLODAVCE KOJI NISU ČLANOVI UNIJE POSLODAVACA SRBIJE I KOJI NISU UČESTVOVALI U NJEGOVOM ZAKLJUČIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU "SAVA CENTRA" U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SMILJANIĆEVE ULICE ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OSNOVAMA I MERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAGRADE ZA RAD I NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA U FUNKCIJI STEČAJNOG, ODNOSNO LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU IZVRŠNIH RADNIKA ŽIČARE ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 73313/17 I 20143/19, ZLIČIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA NARODNE REPUBLIKE BANGLADEŠ U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA "PIJACA" LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA GALERIJE UMETNOSTI U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3092/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3094/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3112/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3101/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3109/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3093/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3097/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3098/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3099/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3100/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3102/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3103/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3104/202 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3105/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3106/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3107/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3108/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3110/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3111/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3113/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • STRATEGIJA DRŽAVNOG VLASNIŠTVA I UPRAVLJANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI EKVATORIJALNOJ GVINEJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LUANDI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SEVERNOJ MAKEDONIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O LISTAMA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE, SADRŽINI I IZGLEDU DOKUMENATA KOJI PRATE PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA SA UPUTSTVIMA ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O LISTI NEOPASNOG OTPADA ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA, SA DOKUMENTACIJOM KOJA PRATI PREKOGRANIČNO KRETANJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "ADE I ODSECI KOD SLANKAMENA" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex