Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 36 od 10.05.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1.1–31.12.2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • PRAVILNIK O GRANICAMA SADRŽAJA RADIONUKLIDA U VODI ZA PIĆE, ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA, STOČNOJ HRANI, LEKOVIMA, PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE, GRAĐEVINSKOM MATERIJALU I DRUGOJ ROBI KOJA SE STAVLJA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBRASCU LICENCE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE INFEKCIJA ŽIVINE ODREĐENIM SEROTIPOVIMA SALMONELA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0099/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0123/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA RABATA, KRALJEVINA MAROKO ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE ŽITIŠTE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KARPINIŠ, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4155/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4156/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4157/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4158/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM", KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA, JKP "ENERGANA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE NUKLEARNE AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3956/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4121/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)
 • ZAKON O VOJNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex