Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 36 od 13.04.2017.)


 • ANEKS I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3258/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3260/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3262/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3263/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3266/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O TEHNIČKIM REZERVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KRALJEVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I DRUGE PRIORITETE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7203/2013, SA ODBIJAJUĆIM IZDVOJENIM MIŠLJENJEM SUDIJE, PRIDRUŽIVANJEM SUDIJE ODBIJAJUĆEM IZDVOJENOM MIŠLJENJU I IZDVOJENIM MIŠLJENJEM SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI NASELJENO MESTO U KOJEM SE OBAVLJA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČE I VOĐENJU EVIDENCIJA O MESTIMA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O REDU VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA I METODOLOGIJI PRIMENE POLIGRAFSKOG ISPITIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA, OPREME I KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA UZGOJ, DRŽANJE I PROMET ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠKOLSKOG PRVENSTVA U KOŠARCI 3 NA 3, U BEOGRADU 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OBUSTAVI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA I ROBE NA DELU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 2017–2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA IZBORE DELEGATA SKUPŠTINE SKS RASPISANE ZA 21. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3298/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3200/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3201/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3202/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3294/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3295/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3296/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3299/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3300/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA EFIKASNO KORIŠĆENJE TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex