Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 35/2024 od 25.04.2024.)


  • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA I OBLASTIMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI I SPORTSKIM DISCIPLINAMA U OKVIRU SPORTSKIH GRANA I OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2024)
  • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KNEŽEVINI ANDORI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MADRIDU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2024)
  • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SAN MARINO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RIMU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2024)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KNEŽEVINI ANDORI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MADRIDU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2024)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SAN MARINO, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RIMU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2024)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2024)