Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 35/2021 od 08.04.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2021–2027. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U NEGOTINU, OSNOVNOG SUDA U KRUŠEVCU I OSNOVNOG SUDA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE ZA KULTURNO DOBRO OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA POŠILJKE ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA IZBORE DELEGATA SKUPŠTINE SKS RASPISANE ZA 23. APRIL 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GABON, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LUANDI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI KONGO ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GABON, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U LUANDI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • ZAKON O MUZEJSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex