Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 35 od 17.04.2015.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 13. STAV 3. TAČKA 5) ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/09, 52/11 I 55/13) ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA OPERATIVNO KORIŠĆENJE LUKA, ODNOSNO PRISTANIŠTA KAO DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00049/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-82/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-87/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE BERZE, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNOJ SADRŽINI PLANA I PROGRAMA ZA OBAVLJANJE LUČKE DELATNOSTI I STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ZA INVESTICIJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA REGISTRA INŽENJERA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA U POSTUPKU POSREDOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01439/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU TEKVONDO ASOCIJACIJE SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U FORMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA D SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1057/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1058/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1059/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1060/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1061/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1062/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1063/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1064/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1065/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1066/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1073/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1074/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1075/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1076/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1077/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1078/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1079/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1080/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1082/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1083/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U IVANJICI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00902/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02076/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03771/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JELICA MILOVANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4304/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4306/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-75 BEOGRAD - NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE, DEONICA: BUKAREVAC 1 - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE JAVNE SAOBRAĆAJNICE - ULICE U BEOGRADU (KO VOŽDOVAC) ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE PRISTUPNOG PUTA U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U BEOGRADU (KO VRAČAR) ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA KOMPLEKSA REGIONALNE DEPONIJE "DUBOKO" U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUO-12/2014 I IZDVOJENA MIŠLJENJA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • STRATEGIJA ZA PODRŠKU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 43 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 48 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 51 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 52 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JUŽNI SUDAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SEJŠELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VIŠENACIONALNOJ DRŽAVI BOLIVIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JUŽNI SUDAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SEJŠELI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VIŠENACIONALNOJ DRŽAVI BOLIVIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex