Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 34/2023 od 28.04.2023.)

 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O ENERGETSKOM OZNAČAVANJU PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • UREDBA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU BIOLOŠKE, PREDEONE I GEOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • UREDBA O PRIVREMENOJ MERI OGRANIČAVANJA CENE GASA I NADOKNADI RAZLIKE U CENI PRIRODNOG GASA NABAVLJENOG IZ UVOZA ILI PROIZVEDENOG U REPUBLICI SRBIJI U SLUČAJU POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU POLAZNIH OSNOVA ZA UZAJAMNO PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA U REGIONU "ZAPADNOG BALKANA" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA IZRADU I PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA IMPLEMENTACIJE GARANCIJE ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVETA ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA, LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III) ZA PERIOD 2021–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MESTA KULTA TETKICE BIBIJE I SPOMEN OBELEŽJA ROMA U ULICI GOSPODARA VUČIĆA U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U SAO TOME, DEMOKRATSKA REPUBLIKA SAO TOME I PRINSIPE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU ISTOK ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU ISTOK ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PEĆ, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA OBILIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA OBILIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE DEČANI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VITINA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA MUZIČKE UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O PLOVIDBI REKOM TISOM ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SAO TOME, DEMOKRATSKA REPUBLIKA SAO TOME I PRINSIPE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3378/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3621/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3647/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3648/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3649/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3658/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3509/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3522/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3524/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3508/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3523/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3525/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3528/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3562/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU METODOLOGIJE OBRAČUNA STANDARDNIH TROŠKOVA ZA IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA I PROPISA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU TEKSTA PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE MERA I AKTIVNOSTI U OBLASTI OČUVANJA I JAČANJA ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DIJASPORE KROZ ORGANIZACIJU KAMPOVA ZA MLADE IZ DIJASPORE I REGIONA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PUTNOM LISTU ZA MEĐUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA BOGATIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA BOGATIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA KOCELJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA KOCELJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-25/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-41/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-277/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-331/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-450/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-556/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-558/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-559/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-566/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-801/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • UPUTSTVO O NAČINU ZA OCENJIVANJE DA LI TRANSAKCIJA SADRŽI DRŽAVNU POMOĆ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANAURA – 31. DECEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)