Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 34/2022 od 16.03.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O OBJAVLJIVANJU KLJUČNIH TRŽIŠNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ARHIVSKE KNJIGE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "KALEMEGDANSKI RT" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKSP "MORAVA", LAPOVO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-10/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 142-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • SAOBRAĆAJNI PRAVILNIK ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • UREDBA O LISTAMA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE, SADRŽINI I IZGLEDU DOKUMENATA KOJI PRATE PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA SA UPUTSTVIMA ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI ORGANIZACIJI ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U BEČU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2022)