Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 34 od 17.05.2019.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE INDUSTRIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2030. GODINE I ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA ZA PAMETNE SPECIJALIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI RIS3 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU "STARO SAJMIŠTE" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BEOGRADSKOG METROA" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG ZDRAVLJA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM PREVOZNIH SREDSTAVA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, MANJIH PLOVILA, MANJIH PRIVREDNIH I SPORTSKIH VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA, POSTUPKU IZDAVANJA I NAČINU ODREĐIVANJA IMENA, OZNAKA, ENI BROJA, MMSI BROJA, POZIVNOG ZNAKA I REGISTARSKIH BROJEVA ZA IDENTIFIKACIJU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PRAVNIH LICA KOJA RUKUJU OPASNIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OCENI STANJA JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O KORIŠĆENIM BROJEVIMA I ADRESAMA IZ PLANA NUMERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • PRAVILNIK O VRSTI I KOLIČINI OPASNIH SUPSTANCI NA OSNOVU KOJIH SE SAČINJAVA PLAN ZAŠTITE OD UDESA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0004/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0147/18-1 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4907/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4908/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4913/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4914/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4915/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA "STAN", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ETIČKOG ODBORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00221/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03020/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04324/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ETIČKOG ODBORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4922/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4923/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4924/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4925/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4750/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4752/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4754/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4756/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1971/2018 I SAGLASNO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • UREDBA O UNIFORMI, OZNAKAMA I OPREMI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex