Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 34 od 11.04.2017.)


  • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)
  • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA LICENCE ZA PRUŽANJE STANIČNIH USLUGA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH LICENCI ZA PRUŽANJE STANIČNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE TROŠKOVA OVERAVANJA MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)
  • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00397/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01747/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)
  • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)
  • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI SVETOJ STOLICI U VATIKANU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex