Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 33/2024 od 18.04.2024.)


 • ETIČKI KODEKS JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • ETIČKI KODEKS ČLANOVA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I RADU ADMINISTRATIVNE KANCELARIJE VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM ORGANIMA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA I DISCIPLINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POKAZATELJIMA VREDNOVANJA RADA GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA I JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • PRAVILNIK O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA ČLANA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TURISTIČKE DESTINACIJE KUČAJSKE PLANINE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)