Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 33/2023 od 26.04.2023.)

 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU SISTEMA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-13347/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA FEBRUAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • PROGRAM RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE DIREKTOR AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0319/22-08 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00295/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00305/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00313/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00317/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00319/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00322/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00324/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00325/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00332/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00333/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00334/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00340/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00344/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00348/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00349/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-00470/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-464/2023-1 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DO 2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2023)