Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 33/2022 od 11.03.2022.)


 • UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA KOJE PRIPADAJU JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNIM RIZICIMA PRIRODNIH KATASTROFA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O IZBORU STRATEŠKOG PARTNERA U CILJU REALIZACIJE PROJEKATA IZGRADNJE JUŽNE OBILAZNICE VALJEVA I OBILAZNICE OKO SVILAJNCA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA ČITLUK I LAZARICA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "GRUŽA" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U GABORONEU, REPUBLIKA BOCVANA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U GABORONEU, REPUBLIKA BOCVANA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2108/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2173/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2174/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2175/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2176/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2177/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM IDENTITETI FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2131/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2132/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2133/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2135/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 131-2240/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • PRAVILNIK O OBRAČUNU PROSEČNE VELEPRODAJNE CENE DERIVATA NAFTE EVRO DIZEL I EVRO PREMIJUM BMB 95 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA KUPACA – PROIZVOĐAČA PRIKLJUČENIH NA PRENOSNI, DISTRIBUTIVNI, ODNOSNO ZATVORENI DISTRIBUTIVNI SISTEM I METODOLOGIJI ZA PROCENU PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE U PROIZVODNOM OBJEKTU KUPCA – PROIZVOĐAČA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA PROCENE ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O RADNOM VREMENU I PROSTORNIM OGRANIČENJIMA ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O ZABRANI POSETA I OGRANIČENJU KRETANJA U OBJEKTIMA USTANOVA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU UKIDANJA PUTNOG PRELAZA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 132-10/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 175-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 175-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU OGLASA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • PRAVILNIK O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI ČINILACA INTEROPERABILNOSTI I ELEMENATA STRUKTURNIH PODSISTEMA, VERIFIKACIJI STRUKTURNIH PODSISTEMA I IZDAVANJU DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE STRUKTURNIH PODSISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0672/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0121/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA FEBRUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "VODOVOD", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "STARI GRAD", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "INFRASTRUKTURA – ŠABAC" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "PARKING – ŠABAC" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOVOD – ŠABAC" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2022)