Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 33 od 17.03.2020.)


 • NAREDBA O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MERE KARANTINA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ZABRANI IZVOZA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-39/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-41/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-61/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA DAVAOCE LIZINGA U CILJU OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOVOD", CRVENKA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-2551/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex