Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 33 od 10.05.2019.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MERCATA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01878/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01879/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01880/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01881/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1867/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1868/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1869/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1870/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1872/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1873/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1874/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1875/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1876/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1877/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1882/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA O UTVRĐIVANJU PRAVA NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 19 ŠABAC–LOZNICA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE INDUSTRIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2030. GODINE I ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA ZA PAMETNE SPECIJALIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI RIS3 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ANTANANARIVU, REPUBLIKA MADAGASKAR ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA UZIĆI, VISIBABA I RASNA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-418/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA INSPEKTORA ZA ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA FORMIRANJA I ODRŽAVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI NAZIVA USTANOVE DOM UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "PODUNAVLJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KOVIN ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "BEŽANIJSKA KOSA" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ANTANANARIVU, REPUBLIKA MADAGASKAR ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "BEŽANIJSKA KOSA" ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4464/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4599/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4692/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4693/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4694/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4695/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4425/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-4427/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U APRILU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA ZA UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U SEKTORU USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex