Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 32/2023 od 21.04.2023.)

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE ZA PRETOVAR NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "VELIKA PLANA" SA SEDIŠTEM U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "VELIKA PLANA" SA SEDIŠTEM U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "VELIKA PLANA" SA SEDIŠTEM U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "KRALJEVO" SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "KRALJEVO" SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3190/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3192/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3193/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3194/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3195/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3196/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3197/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3198/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3199/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3201/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE I ZAVRŠNI RAČUN TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ZA PERIOD 2023–2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ZA IZVRSNE PROJEKTE MLADIH ISTRAŽIVAČA I NAUČNIKA U RANOJ FAZI KARIJERE FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE STRUMICA, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA OAHAKA DE HUARES, GLAVNOG GRADA SAVEZNE MEKSIČKE DRŽAVE OAHAKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM PRNJAVOR, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE LEBANE, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM KRIVOGAŠTANI, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE LJUBOVIJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE STRAŽA, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3420/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3421/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3422/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3424/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3426/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3428/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA OVERAVANJE MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • PRAVILNIK O NAČINU PREUZIMANJA POJEDINAČNIH DOZVOLA IZDVOJENIH IZ GODIŠNJEG KONTINGENTA POJEDINAČNIH DOZVOLA I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA ZA PREUZIMANJE DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DO 2027. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROGRAMA NAVODNJAVANJA I ODVODNJAVANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2032. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 267-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 267-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 267-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 268-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 268-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI ROBE DVOSTRUKE NAMENE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FINKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)