Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 32 od 30.03.2016.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD KLINIČKO-BOLNIČKIM CENTROM "ZVEZDARA" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • LISTA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS – FEROMONT" A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "7. OKTOBAR", NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SREM-GAS", SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "GAS-RUMA", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2188/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • ODLUKA VLADE 05 BROJ 02-3311/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PROGLAŠENJU I ZAŠTITI STROGO ZAŠTIĆENIH I ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I POSTUPKU ZA OCENJIVANJE RADA SUDIJSKIH POMOĆNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "DOLINA POTOKA BIGAR" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "IZNAD TATALIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "TESNE JARUGE" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "ZELENIKA" ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00684/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U AGENCIJI ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE PARAĆIN U STALNOM SASTAVU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 217-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 217-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 217-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3054/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3171/2016-2 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3174/2016-3 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3240/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3320/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex