Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 31/2023 od 20.04.2023.)

  • ODLUKA O IZBORU ČETIRI ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2023)
  • ODLUKA O IZBORU SAVETA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2023)
  • ODLUKA O IZBORU ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2023)
  • ODLUKA O PRVOM IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA KOGA BIRA NARODNA SKUPŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2023)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2023)