Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 31/2022 od 09.03.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MONUS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 26271/20, BELIĆ PROTIV SRBIJE I 19 DRUGIH PREDSTAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 30983/19, COJIĆ PROTIV SRBIJE I TRI DRUGE PREDSTAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 37615/19, CVETKOVIĆ PROTIV SRBIJE I 14 DRUGIH PREDSTAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 39257/19 I 63511/19, ŠAINOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE I BOGIĆEVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA NAMENJENIH ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-102/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-105/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-112/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-116/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-117/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1194/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1913/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2138/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2439/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-2492/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-88/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-93/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU RIBARSKOG PODRUČJA "MALI BEGEJ" ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA SKUPŠTINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA IZ PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I FUNKCIONISANJU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA ZA NAJBOLJE OPŠTINSKE/GRADSKE UPRAVE U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5947/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA BROJ 119-05-00387/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI I OBRASCU POTVRDE O SMRTI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-0-0273/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-10/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-11/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-12/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-13/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-14/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-15/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-16/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-17/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-18/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 140-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2022)