Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 31 od 29.04.2019.)


 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA IZGRADNJU GASOVODA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE OD GRANICE SA REPUBLIKOM BUGARSKOM DO GRANICE SA MAĐARSKOM I DRUGIM SUSEDNIM ZEMLJAMA SA REPUBLIKOM SRBIJOM KROZ ULAGANJE U KAPITAL AKCIONARSKOG DRUŠTVA SOUTH STREAM SERBIA AG, ZUG, ŠVAJCARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O UPRAVLJANJU AERODROMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)
 • ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex