Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 30/2024 od 05.04.2024.)


 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU I IZNOSIMA NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANJE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM "MIHOLJSKI SUSRETI SELA" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PROJEKAT BEOGRID 2025 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI UVOZA PELETA OD DRVETA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O KVANTITATIVNOM OGRANIČENJU UVOZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREGOVORE I REALIZACIJU PROJEKTA NOVOG GRANIČNOG PRELAZA KELEBIJA – TOMPA 2 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOLUBARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U TEMIŠVARU, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2759/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2838/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2887/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2888/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2890/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SIBNICAˮ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIVREDNOG DRUŠTVA BIO4 D.O.O. BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BIO4" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BIO4" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U RVANJU ZA KADETE I JUNIORE, U NOVOM SADU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA JUNIORE U VRNJAČKOJ BANJI 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA JUNIORE (U18) 2025, U BEOGRADU 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA UŽICA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE PLJEVLJA, CRNA GORA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2966/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2967/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2968/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2970/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2971/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2972/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2974/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. ST. 1. I 5, ČLANA 12A, ČLANA 14, ČLANA 14A STAV 2. TAČ. 5) I 6), ČLANA 14B, ČLANA 40A STAV 1. TAČ. 8)–11), ČLANA 40G I ČLANA 40O STAV 1. ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJUMIMA ZA HRANU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 72. ZASEDANJU U SEPTEMBRU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 262-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 263-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 266-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 270-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 270-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 270-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 270-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 270-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 273-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 273-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 274-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 274-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 274-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 274-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 274-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U ZAGREVANI DUVANSKI PROIZVOD ODNOSNO NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISUJE U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 274-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O PRAĆENJU RADA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-178/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-179/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-180/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-181/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-182/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-183/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-184/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-185/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-186/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-187/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-188/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-189/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-190/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-191/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-192/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA POROTNIKA, BROJ 740-03-7/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA POROTNIKA, BROJ 740-03-8/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA POROTNIKA, BROJ 740-03-9/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA POROTNIKA, BROJ 740-03-10/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA POROTNIKA, BROJ 740-03-11/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE GLAVNOM JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRIJAVE UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA PRISTUPA I KORIŠĆENJU PODATAKA IZ JAVNIH TELEFONSKIH IMENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O KORIŠĆENIM BROJEVIMA I ADRESAMA IZ PLANA NUMERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • PRAVILNIK O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE PRIVREDNOG SUBJEKTA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA – PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA I NORMATIVNE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ŽALBE I IZVRŠENJA U OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA LICA I PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, DOMAĆU SARADNJU I PROJEKTE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA PROCESUIRANJE PREKRŠAJA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA IZVEŠTAVANJE I ANALITIČKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA – KABINET POVERENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024)