Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 30/2022 od 04.03.2022.)


 • UREDBA O PRIVREMENOJ MERI OGRANIČAVANJA CENE GASA I NADOKNADI RAZLIKE U CENI PRIRODNOG GASA NABAVLJENOG IZ UVOZA ILI PROIZVEDENOG U REPUBLICI SRBIJI U SLUČAJU POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • UREDBA O OBAVEZAMA GARANTOVANOG SNABDEVAČA I O OBAVEZAMA OVLAŠĆENE UGOVORNE STRANE U POGLEDU FINANSIJSKIH PODSTICAJA ZA VISOKOEFIKASNU KOGENERACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • UREDBA O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BALNEARIJU KAMBORIJUU, FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZIL ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USPOSTAVLJANJE API I PNR SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UGT RENEWABLES ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA FINANSIRANJE I PODSTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BJALISTOKU, REPUBLIKA POLJSKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BIDGOŠČU, REPUBLIKA POLJSKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SMEDEREVO" U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA POZNJAN, REPUBLIKA POLJSKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE SJENICA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ILIDŽA, KANTON SARAJEVO, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1921/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1932/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1933/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1852/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1853/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1861/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1863/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1864/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1854/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1855/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1856/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1857/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1858/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1859/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1862/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1867/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1881/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE VLADE 05 BROJ 465-1880/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO, GORIVO I SEME ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI GENETSKIH REZERVI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, NAČINU OČUVANJA GENETSKIH REZERVI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I O LISTI AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I UGROŽENIH AUTOHTONIH RASA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRIČNIH IZVORA SVETLOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPISA U REGISTAR STUDENTSKIH ORGANIZACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • SPISAK NORMATIVNIH DOKUMENATA IZ OBLASTI MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA REVERZIBILNE HIDROELEKTRANE "BISTRICA" I HIDROELEKTRANE "POTPEĆ" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • UPUTSTVO ZA OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA LOKALNIH IZBORNIH KOMISIJA I NJIHOVO DOSTAVLJANJE REPUBLIČKOJ IZBORNOJ KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UVID U IZBORNI MATERIJAL ZA IZBORE ZA NARODNE POSLANIKE I PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POPISU ŠEMA DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU NAMERE I IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE RADIJACIONIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • PRAVILNIK O DEKOMISIJI NUKLEARNIH POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA KATEGORIZACIJU RADIJACIONIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE STATUTA DIREKTORATA ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBNI DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ANEKS 12 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, CENTROSINERGIJA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽAGUBICA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)