Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 30/2021 od 26.03.2021.)


 • AKCIONI PLAN ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SUZBIJANJE NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JANUAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • PRAVILNIK O DOSTAVLJANJU ELEKTRONSKIM PUTEM IZMEĐU JAVNOG IZVRŠITELJA I DRUGIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA PREDLOGA ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ILI VERODOSTOJNE ISPRAVE U ELEKTRONSKOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA NAZIV OGRANKA, KOJI OSNIVA STRANO PRIVREDNO DRUŠTVO SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA DUNAV-TISA-DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik
 • br. 30/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U FITNESU ZA MLAĐE KATEGORIJE, U ČAČKU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA I ADMINISTRACIJE PETROGRADSKOG REJONA SANKT-PETERBURG, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br.
 • 021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1.1–31. DECEMBRA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "VRANJE" U VRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "PUTEVI ĆIĆEVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVOˮ SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ZAJEČARˮ SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE "VALJEVO" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE "VALJEVO" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ETIČKOG ODBORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "UŽICEˮ ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "PANČEVOˮ SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ZAJEČARˮ SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE "VALJEVO" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE "VALJEVO" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ETIČKOG ODBORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "UŽICEˮ ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPORPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2631/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2555/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2557/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2559/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2560/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2369/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2551/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2563/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-97/2020 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U KOSTOLCU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • UREDBU O KRITERIJUMIMA I NAČINU IZBORA STRATEŠKOG PARTNERA NA PROJEKTU REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA − GRANICA SA MAĐARSKOM (SEGEDIN) ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI – ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex