Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 30 od 23.03.2016.)


  • ISPRAVKE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • IZMENE JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA "DNEVNIKA" A.D. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O DOPUNI STATUTA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-67/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-68/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-69/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • STATUT AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex