Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 30 od 27.03.2015.)


 • IZMENE I DOPUNE STATUTA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE RADIO-TELEVIZIJE SRBIJE (BROJ 1816 OD 16. DECEMBRA 2014. GODINE) ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • NAREDBA O MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIVREMENE UPRAVE U BANCI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA I IZBORA PONUDA ZA PREUZIMANJE, ODNOSNO PRODAJE AKCIJA, IMOVINE I OBAVEZA BANKE U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA I POSEBNE REVIZIJE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NEZAVISNE PROCENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA BANKE RADI UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA KONVERZIJE ELEMENATA DOPUNSKOG KAPITALA BANKE, ODNOSNO BANKE U RESTRUKTURIRANJU I BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA OTPISA I KONVERZIJE OBAVEZA BANKE U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3385/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI UNUTAR BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI KODEKSA PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O MINIMALNOM ZAHTEVU ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UPRAVLJANJE PROCESOM STRATEŠKOG RAZVOJA AD AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-36/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI DOKUMENATA I DOKAZA KOJI SE PODNOSE UZ ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA RAD I DAVANJE POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE BANCI ZA POSEBNE NAMENE, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA "PERFOM", POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U FEBRUARU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA IZ OBLASTI DETEKTIVSKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM OSPOSOBLJENOSTIMA, ZNANJIMA I VEŠTINAMA KOJE SE PROVERAVAJU U IZBORNOM POSTUPKU, NAČINU NJIHOVE PROVERE I MERILIMA ZA IZBOR NA RADNA MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I OPREMI URBANISTIČKOG I GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠENJA VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA I ORGANIZACIJI I RADU POVERENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U VRŠENJU POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA I ODRŽAVANJA FONDA ZVANIČNIH METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA I INFORMACIJA, KAO I METODAMA KONTROLE KVALITETA I VERIFIKACIJE POUZDANOSTI PODATAKA I NAČINU NJIHOVOG OBJAVLJIVANJA I KORIŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "KUKAVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01021/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01716/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-404-00-00036/2014-08 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE MENZEL BURGIBA, REPUBLIKA TUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE OPŠTINE TUTIN, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM GAZIOSMANPAŠA, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR "BAČKA TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE I URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "GROCKA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU STALNOG PREDSTAVNIKA I ZAMENIKA STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE NA SASTANCIMA I DRUGIM SKUPOVIMA GRUPE ZEMALJA POTPISNICA KONVENCIJE SAVETA EVROPE O PRANJU, TRAŽENJU, ZAPLENI I ODUZIMANJU PRIHODA STEČENIH KRIMINALOM I O FINANSIRANJU TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3327/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3329/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3330/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2793/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2795/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2859/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2882/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2884/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2885/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2886/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2915/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2916/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2917/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2918/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2919/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2920/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2921/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2922/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2923/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2924/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2925/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2973/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2975/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2976/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2977/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3015/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3066/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALDIVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRI EKONOMSKOJ ZAJEDNICI DRŽAVA ZAPADNE AFRIKE (ECOWAS), SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI AVGANISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALDIVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UREDBA O PRENOSU KAPITALA BEZ NAKNADE ZAPOSLENIMA KOD IZDAVAČA MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI REŠENJA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA TRBUNJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex