Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 3/2022 od 12.01.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, EL FARO DOO BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI ZAŠTITNIKA GRAĐANA I NJEGOVIH ZAMENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA KOMUNALNI MILICIONAR DA BI MOGAO DA VRŠI POSLOVE MERENJA BUKE POREKLOM IZ UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VIDRAK", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD ZLATIBOR" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOKANAL" SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD, ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "MORAVAC" MRČAJEVCI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANISTIČKO I PROSTORNO PLANIRANJE, GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE "GRADAC", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O OBNOVI DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA AUTORA FILMSKIH DELA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00627/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01105/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02180/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02854/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-02951/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03820/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03958/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04767/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05049/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE PO JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "KOMUNALAC", VLASOTINCE, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE PO JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "VODOVOD", VLASOTINCE, ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-176/2021-35 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • REŠENJE PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-177/2021-26 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • SPISAK OVLAŠĆENIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)
 • ZAKON O PRIVREMENOM REGISTRU DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE OD 16 DO 29 GODINA KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022)