Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 3 od 12.01.2018.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA I DRUGIH BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE MOGU PRENETI SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 420-13159/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13160/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13164/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13168/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13169/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13170/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13171/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13172/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O STOPI I NAČINU ODRŽAVANJA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU POSLOVA U VEZI SA REALIZACIJOM PROJEKTA EINSPEKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE MEĐUGENERACIJSKE SARADNJE I SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5541/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7007/2015 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UPRAVI U DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAMBO SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA SVETA ZA JUNIORE U SAMBOU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU SAVEZA SPORTSKIH RIBOLOVACA ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG ŠARANSKOG PRVENSTVA U SPORTSKOM RIBOLOVU ZA SENIORE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE SERES, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LINC, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE PETROVAC, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAČKA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BEJHAJ, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VARVARIN, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE POLZELA, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "SRBIJA VOZ" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "JAVNA RASVETA, USLUGE I ODRŽAVANJE", ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC", KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "KURŠUMLIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "12. SEPTEMBAR", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O PONIŠTENJU AKTA O VREDNOVANJU, IZBORU, FINANSIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE I PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-90/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-91/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-92/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-93/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĆUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U GOLUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)
 • ISPRAVKA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex