Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.



Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 3 od 14.01.2015.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VARVARIN ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU RIBARSKOG PODRUČJA "RITOVI DONJEG POTISJA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-184/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA MEDICINSKA SREDSTVA KOJA SE KORISTE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA LAPARASKOPSKOM METODOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • PROGRAM RADA DOMA ZDRAVLJA MEDVEĐA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA", SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • STATUT JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE NA NOVOM ZELANDU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE NA NOVOM ZELANDU, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U KANBERI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • UREDBA O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA ZA UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex